Ankus
Motto: preciznost, znalost, rychlost
„K práci nám stačí vaše důvěra a doklady.“
 
 

VYTVOŘENÍ SPOLEČNOSTI

 • Založení společnosti na základě připravených dat notáře
 • Společnost do 24 hodin
  • Vložení základního jmění
  • Vytvoření živnostenského oprávnění
  • Zajištění sídla
 • Veškeré potřebné registrace i „dobrovolný plátce DPH“

ZASTUPOVÁNÍ KLIENTA

Přebíráme veškerou komunikaci s úřady – finanční úřad, sociální odbor i zdravotní pojišťovna

 • běžnou
 • při kontrole
 • plnou mocí
 • vaší datovou schránkou

ÚČETNÍ, DAŇOVÉ, AUDITORSKÉ PRÁCE

 • Zaúčtování dokladů
  • DPH+KH+SH
 • Uzávěrky
 • Vedení mezd
  • Přehledy, výměry, hlášení OSSZ, ZP
  • Registrace pracovníků
  • Výplatní lístky…
 • Daň z příjmu, silniční daň, daň z nemovitostí…
 • Zpětný audit dokladů let minulých
 • Kapitalizace vkladů
 • Zprostředkování daňového poradenství a auditorských služeb

SOFTWARE – ZPRACOVÁNÍ DOKLADŮ

 • Zaúčtování dokladů v programu Money
  • Ruční zaúčtování
 • Elektronické zaúčtování
  • Účetní centrála – účetní klient
  • XML DE Profi
  • Modul zahraniční DPH
  • Import z Excelu
  • Prodejna SQL S3
  • Fakturoid
  • Homebanking

PŘEVOD ÚČETNÍCH DAT

 • Po ukončení účetního roku
 • V průběhu roku
  • z Money do Money
   • účetní centrála + účetní klient
  • z jiného software do Money
   • modul XML DE Profi + šablona
   • I doklad
   • Import z Excelu
   • Fakturoid

VYTVÁŘENÍ ARCHIVU FIRMY

 • dle zákona o evidenci dokladů § 53
 • zpracování a evidence dokladů, kterými účetní jednotky dokládají formu vedení účetnictví
 • mzdy, sociálka, zdravotní pojištění
 • daňové doklady
 • zpracování v papírové podobě
 • zajištění digitalizace dat